Cập nhật tiến độ dự án Icon Central Dĩ An Bình Dương ngày 12/09/2019

ICON Central Dĩ An – Cập nhật tiến độ dự án ICON Central tháng 09/2019.

Những điểm nổi bật về tiến độ thi công của nhà thầu xây dựng tại dự án IconCentral